Wie zijn wij?

Over ons

De vereniging Islamitisch Cultureel Centrum Alexander, verder te noemen ICCA, is een jonge en dynamische organisatie opgericht door en voor de bewoners van Rotterdam Oost en aangrenzende gemeenten.

De oprichting van deze vereniging is voortgekomen naar aanleiding van een grote behoefte aan een zelforganisatie. Een organisatie in de vorm van een cultureel religieus centrum waarin gelegenheid wordt geboden om het gebed te verrichten, de Islamitische ethiek, de Koran en de Arabische taal te leren. Maar vooral ook om een faciliterende rol te vervullen voor welzijnsinstellingen, cursussen, gezondheidstrainingen, ontmoetingen en discussies.

ICCA kent onder haar leden een diversiteit aan nationaliteiten en leeftijden. De VICCA streeft er dan ook naar om ieders belangen te kunnen behartigen. Daarbij beoogt de vereniging een integriteitsproces te stimuleren, zodat zij op gelijkwaardige wijze deel kunnen nemen aan de Rotterdamse samenleving.

Kortom: VICCA is een centrum voor het heden én de toekomst waarin ontmoeten, verbinden en meedoen centraal staan!

Doelstelling

ICCA is opgericht met als doel het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden, het welzijn en het bijdragen aan de verbetering van de participatie, integratie en binding van de leden en hun omgeving in Rotterdam Alexander. Het realiseren en onderhouden van een sociale ontmoetingsruimte volgens de beginselen van de Islam en volgens Islamitische waarden en normen voor iedereen.

ICCA tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van kennis en expertise deling doormiddel van cursussen, lezingen en trainingen, het organiseren van en/of deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten in samenwerking met gemeentelijke instellingen en andere verenigingen en organisaties binnen en buiten Rotterdam.

Locatie

Dwerggras 3, 3068 PC Rotterdam

Email

info@vicca.nl

Telefoonnummer

+31 10 846 3269